K I System har bytt namn till TegIT och har flyttat till

http://tegit.se